پیشخوان آنلاین
1401/4/12 یکشنبه
سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور سالم ترین و سریعترین راه جهت پیگیری تقاضای ارباب رجوع در دانشگاه پیام نور است، اظهار داشت: همکاران ، دانشجویان و ارباب رجوع می توانند به راحتی و در سریعترین زمان ممکن بدون صرف هزینه ضمن ثبت درخواست خود در سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه پیام نور با دریافت شماره پیگیری و شماره نامه از طریق پیامک می توانند آن را پیگیری کنند.


 
دانشجو
1401/4/12 یکشنبه


برگزیده
بيشتر
 

 

 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی و دانشجویی
بيشتر